Korupportalen

Følg Coronavirus i hele verden  Klik
Vil du vide mere om Covid 19, så se Statens Serum Institut oversigt her

NYT   Aktiv Korup program efterår 2022


http://Læs mere på KKIC.dk

Køb billetter her


 GRÆVLINGEHUSET

Udflugt – torsdag, den 1. september 2022
Se mere her

Vi har igen i år arrangeret en spændende og oplevelsesrig udflugt. Denne gang går turen til Horsens Statsfængsel, Den Genfundne Bro og Munkebjerg Hotel.

Vi starter fra Aldis p-plads kl. 8.00 prc. Bussen er der kl. 7.45. Herefter kører vi til p-pladsen v. Kalørvejens Plejecenter, hvor beboerne fra Højbjergvejområdet kan stige på.

Vi gør holdt ved rasteplads Øst, Skærup, hvor vi serverer formiddagskaffe og rundstykker.

Derfra kører vi til Horsens Statsfængsel, Fussingvej 8, 8700 Horsens, hvor vi vil få en guidet rundvisning og hører mange spændende ting om de forskellige forbrydere, der har siddet indespærret der. Rundvisningen tager 1 time og der er elevator.

Herfra kører vi til Korning Kro, Korningvej 143, 8700 Horsens, hvor vi skal have en dejlig middag med dessert. Drikkevarer er for egen regning. Her er vi ca. kl. 12.00 og kører igen kl. 13.30

Kl. 14,00 ankommer vi til Den Genfundne Bro, Vestbirkvej 2, 8740 Brædstrup

Herfra kører vi til Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle hvor vi ankommer ca. kl. 15.45. Her får vi kaffe og kringle.

Vi kører fra Munkebjerg Hotel omkring kl. 16.45 og er hjemme i Korup ca. kl. 17.45.

Tilmelding – tlf. 28609806 samt betaling kr. 470,- pr. person til Bodil Nielsen eller Nordea Netbank reg.nr. 2376 – kontonr. 0726 519 919 efter ”først til mølle” princippet.

Vi håber ligesom sidste år på stor deltagelse.  Husk at foretage tilmelding og betaling senest 20.8. Man kan ikke påregne at få penge tilbagebetalt efter 20.8.

Med venlig hilsen Grævlingehusets bestyrelse
NYT Impuls nr.3 -2022
Læs her


Se hjemmesiden Her

4 Ledige pladserHej alle
Så er den lokale aftale om Velfærdens Fundament for Korup godkendt af Odense Byråd, og der er 18,2 mio. kr. på vej til Korup og Korup Skole.

Pengene til lokalområdet i Korup skal blandt andet bruges på at skabe et tilbud til de unge i Korup. Der skal indrettes et ungeområde, som de unge selv har indflydelse på.

Der bliver også givet tilskud til at bygge et idrætsanlæg omkring Korup Kultur- og Idrætscenter, og samtidig skal de grønne arealer i Korup styrkes med etablering af en hundeskov, bænke på udvalgte områder og en mulig bro til Højbjergbanen.

Korup Skole får blandt andet en ny indretning af den gamle gymnastiksal, så den kan bruges til musik, bevægelse og fantasi – også uden for skoletiden. Skolens udendørsområder og fællesrum bliver løftet, så det bliver mere indbydende at bruge for både elever, de lokale foreninger og borgere i Korup. Herudover skal skolens garderober og toiletter moderniseres.

Hele lokal aftalen med Korup

24. september 2021 – 1. februar 2022

Valgt fase. Fase 5: Den lokale aftale for Korup

Nu er den lokale aftale for Korup på plads, og den viser, hvad pengene skal gå til! Du kan se hovedpunkterne fra aftalen her:

Lokalsamfund: 2,7 mio. kr.

 • Ungeområde i et lokale på Korup Skole: 1.000.000 kr.
 • Helhedsplan for idrætsområde: 50.000 kr.
 • Tilskud til realisering af idrætsanlæg: 900.000 kr.
 • Opdatering af område til materialeopbevaring inklusiv nye skure til Korup Kultur- og Idrætscenter: 450.000 kr.
 • Færdiggørelse af minitennisbaner: 50.000 kr.
 • Hundeskov: 40.000 kr.
 • Bro til Højbjergbanen: 160.000 kr.
 • Bænke på udvalgte grønne områder: 50.000 kr.

Modernisering af Korup Skole: 6,4 mio. kr.

 • Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og fantasi inklusiv modernisering af toiletter: 1.500.000 kr.
 • Indvendig modernisering på skolen: 500.000 kr.
 • Opgradering af skolens udendørsområde: 2.000.000 kr.
 • Modernisering af garderobeområde for de yngste: 500.000 kr.
 • Generel modernisering af toiletter på hele skolen inkl. ”gårdtoiletter”: 1.000.000 kr.
 • Løft af to til tre fællesrum til cafémiljø og gruppearbejde: 900.000 kr.

Vedligehold af Korup Skole: 9,1 mio. kr.

 • Istandsættelse af tagene på to bygninger
 • Udskiftning af nogle døre og vinduer
 • Renovering af kloak
 • Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder

En stor tak til alle jer, der har udfyldt spørgeskemaet, deltaget i borgermødet og i det hele taget bakket op om projektet.Læs mere


Læs om kommuneplan 2020-2032

Læs om Korup i kommunalplanen 2020-2032

Husk at åbne Linket kommuneplanrammer
for at se forskellige områder i Korup

Mulighed for nye grunde i Korup


Aktiv Korup Vandreture

Vi genoptager vandreture fra
onsdag den 29. april 2020 kl. 09.30 fra KKIC’s hovedindgang.
Vi må være op til 10 i en gruppe, men vi skal selvfølgelig gå med afstand
og i øvrigt følge reglerne om samvær i disse tider.
Hvis der skulle være mere end 10 fremmødte, må I gå i flere grupper.
Vær opmærksom på at KKIC er lukket.
Med venlig hilsen Kamma og Bitten


DOF Korup-Ubberud Aftenskole

Nye kurser starter snart, måske var der noget for dig??
Læs her


  


Kontakt Korupportalen  an@kalnet.dk