Korupportalen

Korup “Blomstrer” 2019

Korup Blomstrer 

I 2019 skal der igen deles penge ud i Korup. Det er borgerne selv, der skal afgøre, hvad pengene skal bruges til. Odense Kommune har tildelt Korup kr. 200.000,- fra puljen ’Borgerne Bestemmer’. Beløbet er afsat for, at vi kan tage et fælles ansvar for lokalområdet og sammen skabe fællesskaber og samhørighed på tværs af kulturelle, sociale og aldersmæssige forskelligheder. Vi ønsker, at Korup skal blive et lokalområde, der positivt lægges mærke til, et lokalområde der blomstrer af energi og livsglæde, og hvor borgerne er med til at skabe dette miljø og værne om det. Inddeling af puljemidlerne:
Der er i alt kr. 200.0000,- til forskellige projekter ● Styregruppen sætter egnede forslag til valg i passende puljer med fx 2-4 sammenlignende projekter.
Vi anbefaler, at de projekter der beskrives og søges penge til, kan etableres inden for beløbet. Ellers skal man være klar på selv at søge midler via andre kanaler.
Hvem kan deltage, og hvad kræver det at få godkendt en idé til afstemning?
● Idéer kan komme fra privatpersoner, klubber, foreninger, institutioner mm. ● Den idé-ansvarlige, der står som ansøger af tilskud fra puljen, skal være minimum 18 år ● Der vil være én afstemning, hvor der stemmes om de indkomne projekter. Børn skal være 10 år for at kunne stemme.
Du skal blot have en god idé, som opfylder følgende:
Den skal gavne fællesskab og samhørighed i Korup ● Den skal være baseret på frivillig arbejdskraft ● Du/I skal være til stede på afstemningsdagen d. 30. nov. for at præsentere idéen ● Idéen skal være realisabel inden for 12 måneder ● Idéen må ikke påføre Odense Kommune udgifter, heller ikke i form af vedligeholdelse ● Idéen må ikke tjene et kommercielt formål ● Idéen skal være åben for flere grupper (f.eks. vil ansøgninger, der udelukkende støtter en boligforenings beboere, en institutions brugere osv., ikke komme i betragtning)
Retningslinjer for ansøgningen:
Af ansøgningen skal fremgå; ansøgers navn, adresse, telefonnr. og mailadresse ● Beskrivelse af og begrundelse for aktiviteten/projektet ● Beløbet der søges om til aktiviteten/projektet ● Ansøgningen sendes til; mabr@tietgen.dk eller afleveres hos Projektgruppen ved Marlene Dyrelund Gemmer, Elsdyrløkken 8, 5210 Odense NV.

Ansøgningskema kan ses her: Info Korup Blomstrer 2019 NY