Korupportalen

BørnepasningDagplejen
Bamsebo
 

Hvis du vil undgå gæstedagpleje …

 Besøg: http://www.123hjemmeside.dk/dagplejenbamsebo-korup

Kornmodvænget 2, Korup. 

            Pia Hedelund Madsen 60845516


Hønemors
private pasningsordning

Til dig der selv vil bestemme
hvem der skal passe dit barn

    Åbningstider efter dit behov …

     Besøg: http://www.123hjemmeside.dk/honemor-privatpasningsordning/62601145

Jane Lønskov
Espestok 121, 5210 od NV
tlf: 60 17 67 30
E-mail: Jane.lonskov@gmail.com


Kærlig og erfaren dagpleje tilbydes i Korup
Her gives en god og tryg hverdag i røgfrit miljø,
 Her er gode forhold både inden- og udendørs.
 Godkendt dagpleje med tilskud fra Kommunen.
 I er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.
 Med kærlig hilsen

 Ulla Kieler
 Rådyrløkken 100
 5210  Odense NV
 Mobiltlf 2283 2756
www.dagplejeiodense.dk/ulla    Facebook  www.korupdagpleje.dk