Korupportalen

TV-Korup videoer

Home


Strikkekursus

Aktiv Korup Aktiviteter og beskrivelser forår 2024

Vil du vide mere om Covid 19, så se Statens Serum Institut oversigt her

Se Grævlingehusets nye Onsdagsaktiviteter
https: //www.graevlingehuset.dk/

 

Nærmere info om ansøgningsprocedure, -skema mv. følger snarest og vil blive tilgængeligt på Korup Lokalråds hjemmeside.


Hej alle
Så er den lokale aftale om Velfærdens Fundament for Korup godkendt af Odense Byråd, og der er 18,2 mio. kr. på vej til Korup og Korup Skole.

Pengene til lokalområdet i Korup skal blandt andet bruges på at skabe et tilbud til de unge i Korup. Der skal indrettes et ungeområde, som de unge selv har indflydelse på.

Der bliver også givet tilskud til at bygge et idrætsanlæg omkring Korup Kultur- og Idrætscenter, og samtidig skal de grønne arealer i Korup styrkes med etablering af en hundeskov, bænke på udvalgte områder og en mulig bro til Højbjergbanen.

Korup Skole får blandt andet en ny indretning af den gamle gymnastiksal, så den kan bruges til musik, bevægelse og fantasi – også uden for skoletiden. Skolens udendørsområder og fællesrum bliver løftet, så det bliver mere indbydende at bruge for både elever, de lokale foreninger og borgere i Korup. Herudover skal skolens garderober og toiletter moderniseres.

Hele lokal aftalen med Korup

24. september 2021 – 1. februar 2022

Valgt fase. Fase 5: Den lokale aftale for Korup

Nu er den lokale aftale for Korup på plads, og den viser, hvad pengene skal gå til! Du kan se hovedpunkterne fra aftalen her:

Lokalsamfund: 2,7 mio. kr.

 • Ungeområde i et lokale på Korup Skole: 1.000.000 kr.
 • Helhedsplan for idrætsområde: 50.000 kr.
 • Tilskud til realisering af idrætsanlæg: 900.000 kr.
 • Opdatering af område til materialeopbevaring inklusiv nye skure til Korup Kultur- og Idrætscenter: 450.000 kr.
 • Færdiggørelse af minitennisbaner: 50.000 kr.
 • Hundeskov: 40.000 kr.
 • Bro til Højbjergbanen: 160.000 kr.
 • Bænke på udvalgte grønne områder: 50.000 kr.

Modernisering af Korup Skole: 6,4 mio. kr.

 • Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og fantasi inklusiv modernisering af toiletter: 1.500.000 kr.
 • Indvendig modernisering på skolen: 500.000 kr.
 • Opgradering af skolens udendørsområde: 2.000.000 kr.
 • Modernisering af garderobeområde for de yngste: 500.000 kr.
 • Generel modernisering af toiletter på hele skolen inkl. ”gårdtoiletter”: 1.000.000 kr.
 • Løft af to til tre fællesrum til cafémiljø og gruppearbejde: 900.000 kr.

Vedligehold af Korup Skole: 9,1 mio. kr.

 • Istandsættelse af tagene på to bygninger
 • Udskiftning af nogle døre og vinduer
 • Renovering af kloak
 • Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder

En stor tak til alle jer, der har udfyldt spørgeskemaet, deltaget i borgermødet og i det hele taget bakket op om projektet.Læs om kommuneplan 2020-2032

Læs om Korup i kommunalplanen 2020-2032

Husk at åbne Linket kommuneplanrammer
for at se forskellige områder i Korup

Mulighed for nye grunde i Korup


DOF Korup-Ubberud Aftenskole

Nye kurser starter snart, måske var der noget for dig??
Læs her


  


Kontakt Korupportalen  an@kalnet.dk