Korupportalen

Højbjergbanen

Korup Lokalråd inviterer til informationsmøde om Højbjerg-banens fremtid
tirsdag d. 16. juni klokken 16.30 til 18.00 vil der på Korup Skole være informationsmøde om status på Højbjerg-banen.
Arrangementet afholdes under den forudsætning, at det tillades at mødes i større forsamlinger.

Området har, som mange vil vide, været motorcrossbane i mange år, men vil overgå til Odense Kommune i forbindelse med, at der er etableret ny bane i Kærby Mose.

Korup Lokalråd har i nogle år løbende haft kontakt til kommunen om muligheden for, at området kan blive et aktiv for områdets (og kommunens) foreninger og beboere.

Således nedsatte lokalrådet i efteråret 2019 en arbejdsgruppe (Højbjerg-gruppen), som på mødet kort vil redegøre for dens arbejde og ideer.

Der vil også være oplæg dels om arbejdet med etablering af en sti mellem Hole Skov og Højbjerg og dels fra kommunen, som vil være repræsenteret af rådmand Jane Jegind og et par embedsmænd.

Alle interesserede er velkomne, men send senest 14. juni en mail med tilmelding til mick@tietgen.dk

På vegne af Korup Lokalråd og Højbjerggruppen,

Mick Hartwig