Korupportalen

KKIC udvider

Korup Kultur- & Idrætscenter udvider.

Det er nu 6 år siden, Korup Kultur- & Idrætscenter blev indviet. Det var en stor dag, da den gamle Koruphal blev udvidet med en ekstra hal, foyer og cafe, samt et lokal- bibliotek. Det tidligere cafeteria i den østlige ende af den gamle hal blev udlejet til Sport og Fitness, og i forbindelse med fitnesscentret har Fysio Danmark v/Per Mesing etableret et behandlerrum.

Borgerne i Korup er glade for centret, som har stor betydning for de mange lokale foreninger, der dagligt bruger centret som en del af idræts- og kulturlivet i Korup.
Det har dog længe været et ønske for centerledelsen at forbedre forholdene for brugerne og personalet ved at etablere et depotrum ved den østlige ende af den nye hal ud mod Præstevej. Depotrummet var en del af det oprindelige projekt i 2013, men ved de sidste økonomiske tilpasninger blev det nødvendigt at ændre denne del af byggeriet.

Efter flere år med en god økonomi besluttede centerledelsen at iværksætte planerne om en udvidelse af centret med det depotrum, som oprindeligt var planlagt. Efter at have fået et økonomisk tilskud fra Odense Kommunes Bydelspulje i 2018, blev det muligt at realisere projektet.

Udover det nye depotrum på ca. 75 m2 vil der ske en ændring af dørpartiet ud mod Præstevej, ligesom der vil ske en mindre udvidelse ved Sport og Fitness, hvor der tillige vil blive et ekstra omklædningsrum og et ekstra behandlerrum. Den endelige færdiggørelse af omklædningsrum og behandlerrum vil dog blive udskudt, idet projektet blev dyrere end forventet.

Det var det lokale firma, Slukefter Tømrer- og Snedkerfirma, der vandt licitationen. Arbejdet med byggeriet gik i gang i slutningen af august måned, og det forventes, at byggeriet vil være færdigt inden udgangen af 2019.