Korupportalen

Korup Koret


KORUP KORET

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2022/23

HVEM ER VI?

Korup Koret har eksisteret siden efteråret 1979 og er et 4-stemmigt, blandet kor med ca. 25 deltagere. Vi kan godt bruge flere stemmer.

 

Vi synger et alsidigt repertoire, både på dansk og andre sprog.

I årets løb deltager Korup Koret ved 3-4 koncerter.

 

Korup Koret hører under Pårup Aftenskole.

 

INTERESSERET?

Vi øver hver mandag fra 13.45-16.00 i Korup Sognegård, Korupvej 40 i  Gl. Korup (overfor kirken). Sæsonstart er primo september og primo januar. Kontingent pr. halvår er p.t. på kr. 600,-.

 

Kontingentet dækker blandt andet nodeindkøb.

Kor- og nodekendskab er en fordel, men ikke nødvendigt for deltagelse. Korup Koret tillader nye medlemmer en prøvetid på 3 prøveaftener inden indmeldelse bør foretages.

 

VIL DU VIDE MERE?

Spørgsmål og henvendelser om yderligere oplysninger kan rettes til nedenstående:

 

Bestyrelse:

Anne-Lise Kops (formand) tlf. 23615316  mail. Fam_kops@kalnet.dk

Bente Lumbye (kasserer)   tlf. 25806772  mail: bentelumbye@gmail.com

Jytte Margit Petersen         tlf. 41579595  mail: mingoo@live.dk

Ib Hasling Jakobsen             tlf. 26821728  mail: helib@kalnet.dk

Korleder: Frede Thorsen tlf: 27945953  mail: fredethorsen@gmail.com