Korupportalen

Korupprisen

Korupprisen

Aktiv Korup vil igen i år påskønne og hædre en initiativrig person eller gruppe i Korup med Korupprisen.

Vi vil kåre årets prismodtager samtidig med den årlige fernisering fra Aktiv Korups malerhold og de kreative værksteders udstilling i Korup Kultur- og Idrætscenter.
I år bliver det fredag, den 26. april 2019 kl. 16.00.

Hvem kan blive indstillet?

Alle personer, enkelt eller gruppe, der er bosiddende i Korup Sogn, som på en eller anden måde tager/har taget initiativ til at skabe aktiviteter til glæde for borgerne i Korup, og som gør en forskel ved deres virke indenfor kultur, idræt, fritidsliv, sociale aktiviteter eller andet, som har betydning for lokalsamfundet, kan indstilles.

Alle kan være med til at indstille deres kandidat ved at give en kort, præcis redegørelse for kandidaturet.

Indstillingen stiles skriftligt i lukket kuvert mærket Korupprisen til Bente Petersen, Lærkevej 13, Korup.
Denne skal være afleveret senest søndag, den 14. april 2019.

Dommerudvalget består af 5 personer, som alle er tæt knyttet til området på hver sin måde. Det kan være politisk, kulturelt, kirkeligt eller idræts- og fritidsmæssigt.

Prismodtageren vil få overrakt et papirklip af vor lokale kunstner Hjørdis Plato.