Korupportalen

Projektidé: Korup Blomstrer

Projektidé: Korup Blomstrer
Arbejdsgruppen:

Thomas Argiris, Forældreforeningen
Simon Hempel, Korup Skole
Marlene Dyrelund Gemmer, Korup Lokalråd

————————————————————————————————————————————————
Baggrund
Korup Lokalråd har henvendt sig vedr. muligheden for at samskabe et projekt og søge midler til at realisere det. Formålet er at mobilisere byens borgere og skabe en fortælling om, at vi arbejder sammen og tager et fælles ansvar i Korup.
Projektidé – Think big, start small, act fast
Der har på Korup Skoles område været et løggartneri, ligesom der i nærheden af skolen er flere anlægs-gartnervirksomheder og gartnerier.
Ideen er, at tage udgangspunkt i denne historie og foretage os noget aktivt sammen. Vi vil beplante vores by, så det bliver synligt, at vi tager et fælles ansvar for, at her er rart at være. Korup skal blive en sted der lægges mærke til, hvor folk forhåbentlig vil lægge vejen forbi, for at se de smukke beplantninger overalt i byen – og varierende efter årstiderne.

Procesplan
Såfremt vi kommer i betragtning vil vi prioritere projekter der omhandler fællesskaber og samhørighed med det formål at bringe borgerne tættere sammen på tværs af kulturelle, aldersmæssige forskelle.
Vi vil starte op med at indkalde til borgermøde – hvorved vi vil informere mere detaljeret om projektet. Der-næst vække borgernes interesse for at fremkomme med forslag,
Yderligere forestiller vi os 2 møder hvor vi faciliterer indkomne forslag.
Vi vil i vores eget netværk udarbejde plakater og andet materiale til præsentation af forslagene.

Formidling:
• Facebook – Vi vil oprette en ny side med projektnavn og derefter invitere de øvrige foreningers facebookgrupper
• Korup har sin egen portal: www.Korupportalen.dk
• Korup Lokal TV – dækker gerne alt der sker i Korup
• Lokalavisen Nord Vest er begyndt at vise interesse for lokalområdet
• Allerede eksisterende maillister fra alle foreninger – dækker en stor gruppe af Korups borgere
• Opsætte store bannere på vores dagligvarebutikker i Korup
Vi forventer også, at der vil være potentielle forslagsstillere, der blot venter på ”go”
Vi forestiller os at puljen deles op i 3 delpuljer;
1. pulje: 100.000 kr. målrettet forslag der styrker fællesskaber, samhørighed og lokale netværk
2. pulje: 50.000 kr. målrettet forslag til gavn og glæde for børn
3. pulje: 25.000 kr. der ikke er øremærkede, men kan bruges selvstændigt eller supplere de 2 øvrige puljer om nødvendigt.
I forhold til børnepuljen er det kun skolebørn der har stemmeret til denne pulje.

For at vise, at det er noget vi mener seriøst vil skolen i samarbejde med foreningerne starte op med, at samtlige af skolens elever planter et løg
gerne i samarbejde med et medlem af en lokal forening (fx Aktiv Korup eller Korup Ubberud Lokalarkiv m.v.).

Denne aktivitet skal finansieres via lokale donationer.